9/8/15

LibreCAD. Transformacions geomètriques

L'eina Modificar de la barra d'eines general dona accés a la barra d'eines Modificar, des de la qual podem, entre d'altres: copiar, moure, girar o escalar entitats.
Comproba l'ús de l'eina Mover / Copiar per copiar una entitat un o diversos cops (còpia múltiple). També podem trasladar-la eliminant l'original des de la finestra d'opcions de l'eina.

Comproba l'ús de l'eina Girar per girar una o vàries entitats.
En la finestra d'opcions pots eliminar les entitats originals, conservar-les o realitzar còpies múltiples. En aquest cas, cada una girarà l'angle indicat respecte a la còpia anterior.

Comproba l'ús de l'eina Simetria per realitzar simetries axials (respecte a un eix)
En la finestra d'opcions podem determinar si volem conservar o eliminar l'entitat original.

Comproba l'ús de l'eina Escalar per realitzar operacions d'homotècia.
En la finestra d'opcions establim el factor d'escala, També podem eliminar o conservar l'original, o fer còpies múltiples.

Practica el que has aprés. Transforma la figura 1 en la figura 3 mitjançant homotècia i gir:
+ Per obtenir la figura 2 escala amb k=0,5, obté el quadrat i la circumferència de diàmetre 20 mm.
+ Per obtenir la figura 3 gira els quadrats 45º.
+ Dibuixa un quadrat de 110x110 mm. A continuació, utilitzant les noves eines presentades, obté la imatge de la dreta.

Construcció del logo d'Audi


Con las unidades Milímetros, capa 0 y atributos por defecto seleccionamos la escala 1/10.
Ajustamos a la rejilla y con la herramienta Círculo con Centro y Radio, trazamos cuatro circunferencias de radio 10 mm. a una distancia de 13 mm. entre centro y centro. (figura 1.)
Con la herramienta Paralelas a una Distancia trazamos paralelas a 2 mm. a las circunferencias como muestra la figura 2.
Con Edición, Cortar, FORZANDO A PUNTOS DE INTERSECCIÓN, vamos cortando las intersecciones de las circunferencias teniendo en cuenta que tiene que pasar por encima en la parte superior y por debajo en la inferior. (figura 3).
Seleccionando el material sobrante lo suprimimos. (figura 4)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada